En stark förändringskultur bidrar till de anställdas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft. Utmaningen är att många av oss är vanemänniskor. Vi ser gärna förändring hos andra, men lämnar ogärna vår egen bekvämlighetszon. 

Bevara värdegrunden 

Arbeta hårt för att bevara en stabil värdegrund som vägleder det dagliga arbetet. Värdegrunden skapar trygghet och ju tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.