Våga misslyckas 

Skapa ett klimat på arbetsplatsen som tillåter misslyckanden. Då kommer kollegorna att dels våga göra saker annorlunda, dels lära av sina misstag.