Förändra allt annat 

Uppmuntra till förändring av allt utom syfte, värdegrund och grundläggande strategival. Se till att arbetsmetoder, processer och rutiner utsätts för ett ständigt förändringstryck.