Bygg en återkopplingskultur 

Uppmuntra till ständig återkoppling, med både konstruktiv kritik och massor av beröm. Alla ska bidra till kollegornas kompetensutveckling och företagets konkurrenskraft.