Inför nolltolerans mot gnäll 

Acceptera inte svepande kritik utan tydlig mottagare eller kritik riktad mot enskilda bakom ryggen på dem. Gnäll äter energi och underminerar ansvarstagande.