Stärk stoltheten 

Bejaka stoltheten genom att fira framgångar och slösa med uppskattning till kollegorna. Ju stoltare och tryggare vi känner oss, desto mer förändringsbenägna blir vi.