Motverka nöjdheten 

Uppmuntra det kritiska förhållningssättet att nöjdhet leder till stagnation. Var stolt och inte nöjd. Ingenting är så bra att det inte kan bli lite bättre.