Prata positivt om förändring 

Prata alltid om förändringens egenvärde, eftersom vi också kan lära av misstag. Förändring ska vara något vi väljer för att utvecklas, inte något vi påtvingas av omvärlden.