Agera föredöme 

Var ett föredöme som chef genom att dels förändra dina egna arbetsmetoder, dels efterfråga förändring från kollegorna. Ställ ofta den här frågan: ”Vad tänker du göra annorlunda?”