Betona möjligheterna 

Ge konkreta tips på hur hälsan kan förbättras snarare än att skuldbelägga. Människor är mer mottagliga för information som de kan ha nytta av i vardagen.