Lär känna målgrupperna 

Genomför en målgruppsanalys för att kunna göra budskapet mer träffsäkert och välja de lämpligaste kanalerna. För att påverka effektivt i hälsofrågor behöver ofta flera olika grupper nås.