Ta vara på statistik 

Använd statistik för att skapa ett nyhetsvärde och höja kunskapsnivån i debatten. Siffror, jämförelser och trender ger trovärdighet och kan ofta väcka intresse.