Tänk digitalt 

Utnyttja sociala medier och använd bild, film eller infografik för att öka genomslaget och göra budskapet tydligare. Hälsofrågor engagerar och har god potential till spridning.