Gåva till utlandet

Om du ger bort dina direktägda vinstaktier till någon som inte skattar i Sverige blir det ingen svensk skatt vid en framtida försäljning. Givetvis kan det bli skatt i det land där gåvotagaren bor, men i många länder är aktievinster skattefria. Har du föräldrar eller barn som flyttat utomlands kan det vara bra att känna till att de beskattas i Sverige för vinster på svenska aktier under maximalt tio år efter utflyttningen. Men den tiden kan vara kortare om Sverige har ett skatteavtal med aktuellt land.