Skattefri arbetsinkomst

Studerar du eller har du av annan anledning endast tillfälliga arbetsinkomster under året kan du i år tjäna upp till 18 950 kr utan att du behöver betala någon skatt eller allmän pensionsavgift. Men det är ingen nackdel att tjäna mer. Jobbskatteavdraget gör att du endast betalar pensionsavgiften på 7 procent för en årsinkomst mellan 18 951 och 60 800 kr om din kommunalskatt är 32 kr. Den är ingen skatt utan en grundplåt till din framtida pension.