Skattefri kapitalinkomst

En del av din kapitalinkomst kan bli skattefri om du har en låg arbetsinkomst utan att vara pensionär. Det är en positiv bieffekt av jobbskatteavdraget. Har du en kommunalskatt på 32 kr gäller det om din totala arbetsinkomst i år ligger mellan 18 951 och 59 900 kr. Vid en arbetsinkomst mellan 39 300 och 41 200 kr är en kapitalinkomst upp till 9 300 kr skattefri. Ser du enbart till skatteeffekten kan det alltså vara lönsamt att sälja direktägda fonder eller aktier med vinst innan årsskiftet så att du kan dra nytta av möjligheten att få kapitalinkomsten skattefri. Om din totala kapitalinkomst under året understiger 200 kr är den alltid skattefri. Det gäller för alla.