Auktionsvinst

Säljer du dina privata saker på auktion eller på annat sätt, till exempel på Blocket, ska eventuell vinst beskattas i kapital. Men bara till den del dina vinster under året överstiger 50.000 kr. Vid vinstberäkningen drar du av ditt inköpspris eller 25 procent av försäljningspriset efter avdrag för eventuellprovision. Se till att utnyttja varje års fribelopp maximalt och låt fler i familjen stå som säljare av värdefulla objekt. Varje fribelopp om 50.000 kr sänker skatten med 15.000 kr.