Studiemedel

Innan du börjar skatteplanera som studerande bör du tänka på att vid bedömningen av din rätt till studiemedel tas det hänsyn till dina inkomster från tjänst, näringsverksamhet och kapital. Ligger du på gränsen för att få studiemedlen reducerade bör du avvakta med att realisera eventuella kapitalvinster till efter årsskiftet. Har du fått studiemedel för höstterminen avseende 20 veckors heltidsstudier kan du tjäna 86 782 kr under tiden 1 juli- 31 december 2017 utan att dina studiemedel reduceras.