Lågbeskattadutdelning

En av fördelarna med att arbeta i eget aktiebolag är att du kan ta ut utdelning från bolaget med låg skatt. Sådan utdelning beskattas under vissa förutsättningar med endast 20 procents kapitalskatt. Bolaget måste dock först betala 22 procent i bolagsskatt innan pengarna delas ut. Är du ensam ägare till ditt bolag har du i år möjlighet att ta ut utdelning upp till ett schablonmässigt beräknat tak på 163 075 kr med låg skatt. Äger du flera bolag får du dock använda dig av denna schablon för endast ett av bolagen. Är ni flera delägare delar ni på takbeloppet. Har du anställda i bolaget kan utdelningsutrymmet vara betydligt större än schablonen. Om du har outnyttjat utdelningsutrymme som du vill utnyttja i år så kan ett utdelningsbeslut fattas på en extra bolagsstämma innan årsskiftet. Men det krävs då att ditt bolag, enligt senaste årsredovisningen, har utdelningsbara vinstmedel som ännu inte delats ut.