Rot-och rut tjänster

Den reducering av arbetskostnaden som gjorts på fakturan om du köpt rot eller rut tjänster under 2017 är bara en preliminär skattereduktion. Det är därför viktigt att du betalar en sådan faktura innan årsskiftet. Betalar du senare flyttas din skattereduktion över till inkomst deklarationen 2019. Förskottsbetalar du rot- eller ruttjänster i år måste arbetet vara utfört senast den 31 januari 2018. Slutförs ett förskottsbetalt arbete efter den sista januari kan du inte få någon skattereduktion för det arbetet.