Välja företagsform

Eget aktiebolag kan vara ett bra val om du tänker bli företagare och inte vill starta lite försiktigt med en enskild firma. Men det är bara aktier du äger vid årets ingång som ger rätt till lågbeskattad utdelning. Tänker du köpa eller nybilda ett aktiebolag bör du därför göra det före årsskiftet. Då får du ett utrymme för lågbeskattad utdelning redan 2018 som du kan spara till dess bolaget börjar lämna utdelning. Vid nybildning räcker det med att samtliga stiftare undertecknar stiftelseurkunden i år. Bolaget kan sedan registreras hos Bolagsverket under 2018.