Leasing och moms

Normalt får ett inte göra moms för inköp av personbil. Men arbetsgivare leasar din förmånsbil får hen göra avdrag med halva momsen på leasingfakturorna. Det finns dock ett krav för detta avdrag. Du får inte använda bilen enbart för privata resor utan du måste köra minst 100 mil i ditt arbete under året med den leasade bilen. Har du inte kommit upp i den körsträckan ännu kan det vara dags att planera in några tjänsteresor med bilen innan årsskiftet. Får din arbetsgivare inte göra momsavdrag finns risk för att han vill omförhandla villkoren för ditt förmånsbilsinnehav.