Pensionsspara som företagare

Du som saknar pensionsrätt i din anställning eller redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet kan göra avdrag för eget pensionssparande. Du får göra avdrag med ett belopp motsvarande 35 procent av din inkomst, dock max 448.000kr för 2017. Tänk på att du bör göra insättningen på ditt pensionssparkonto eller betala pensionsförsäkringspremien före årsskiftet.