Sälj inom familjen

Du kan få en kvittningsbar vinst genom att sälja aktier till någon i din familj. Vid en sådan affär är det viktigt att försäljningen sker till dagsaktuell börskurs och att betalningen för affären dokumenteras. Sker betalning med en revers bör räntebetalning och amortering göras via personliga bankkonton. Då går betalningarna att visa i efterhand om Skatteverket vill utreda affären. Upprätta en avräkningsnota över de aktier du sålt och registrera köparen som ny ägare hos din bank eller fondmäklare.