Avnoterat bolag

Bolag som blivit avnoterat från börsen ger inte med automatik någon avdragsgill aktieförlust. Utan en sådan aktie måste säljas. Den kan dock vara svår att säljas. Den kan dock vara svår att sälja på marknaden. Att sälja en sådan aktie privat för marknadsvärdet innan årsskiftet kan därför vara ett alternativ om du vill utnyttja förlusten. I nästa års deklaration. Marknadsvärdet för sådana aktier uppgår i de flesta fall endast till ett symboliskt belopp.