Ge bort aktier

Vill du flytta vinster eller förluster på direktägda aktier inom familjen kan du ge bort eller ta emot en aktie som gåva innan den säljs. Vid gåva tar gåvotagaren över givarens genomsnittliga omkostnadsbelopp för aktien. Skriv ett gåvobrev och kontakta givarens bank eller fondmäklare där han eller hon har sitt VP-konto eller depå, så registrerar de om aktien på gåvotagaren. Det är viktigt att göra det innan aktien säljs. Tänk på att registrering av ändrat ägande och försäljning kan ta tid. En aktiegåva bör du därför genomföra så fort som möjligt. Korsvisa gåvor fungerar inte. Du kan därför inte ta emot en aktiegåva från någon som du ger en aktiegåva. En sådan bytesaffär räknas helt eller delvis som en försäljning.