Ha koll på underskott

Skatten i kapital är 30 procent. Om hela inkomstslaget kapital ger ett underskott får du en skattereduktion med 30 procent av underskottet. Om dina förluster och ränteavdrag med mera är så stora att det totala underskottet är större än 100 000 kr blir skattereduktionen endast 21 procent för den del som överstiger 100000 kr. Skattereduktionen räknas av mot kommunal och statlig inkomstskatt samt mot fastighetsavgift/fastighetsskatt. Överstiger skattereduktionen de skatter du ska betala faller överskjutande del bort. Den går inte att spara.