Hitta vinster

Om ditt totala underskott i kapitalöverstiger 100.000 kr tjänar du på att sälja allt som vinstbeskattas i kapital. Har du planer på att sälja din villa, sommarstuga eller bostadsrätt nästa år kan du tjäna på att tidigare lägga försäljningen. Det räcker med att det finns ett bindande avtal före årsskiftet för att vinsten ska redovisas och beskattas i nästa års deklaration. Betalning och tillträde kan ske efter årsskiftet. Säljer du en näringsfastighet tas 9/10 av vinsten upp till beskattning. Säljer du en privatbostadsfastighet eller bostadsrätt tas 22/30 upp.