Finns det en underhållsplan? Underhållsplanen bör vara på minst 20 år och gärna på 30 år. I förvaltningsberättelsen bör det framgå om föreningen har en underhållsplan och när den upprättade 

Vad tycker du?