Föreningens lån.

Hur väl rustad är föreningen mot en ränteuppgång? Vad händer med min avgift om räntan går upp?