Likvida medel

Vad har under året hänt med föreningens pengar, varför ökar eller minskar det?