Formulera fakturan rätt

En faktura ska avspegla parternas överenskommelse och vara väldigt tydlig. Det här ska du specificera på fakturan:

Vilken produkt/tjänst har köpts?

Vilka betalningsvillkor gäller?

Vilka avgifter tillkommer om kunden inte betalar i tid?

– Att ha tydliga rutiner för fakturering och uppföljning av betalningar är lika viktigt som hur du formulerar fakturan. Faktureringen ska fungera om oavsett om någon blir sjuk, slutar eller tar semester.