Investeraravdraget

Sedan slutet av 2013 kan du ha rätt till ett investeraravdrag om du satsat privata pengar på aktier i ett mindre aktiebolag vid bildandet eller vid nyemission. Om du funderar på att investera i bolag kan du alltså göra det och ha rätt till investeraravdrag om du uppfyller villkoren. Du kan få avdrag på upp till hälften av din betalning för andelarna men max med 650 000 kr per år, vilket motsvarar förvärv av andelar för 1 300 000 kr. 

Om du t ex deltar i en nyemission där du får teckna en aktie för 100 kr styck och tecknar dig för 500 aktier betalar du 50 000 för detta. Om alla villkor för investeraravdraget är uppfyllda kan du få ett investeraravdrag som är 25 000 kr, vilket ger en skattereduktion på 7 500 kr (25 000 x 30%).

Om du missat investeraravdraget i dina deklarationer tidigare kan du alltid gå tillbaka och begära omprövning och lägga till ett yrkande om investeraravdrag förutsatt att det är max 5 år bakåt och såklart att du uppfyller villkoren för investeraravdraget.