Byt till färre karensdagar

Enskilda näringsidkare och handelsbolagsdelägare som betalar egenavgifter har normalt 7 karensdagar, vilket är den grundläggande karenstiden. Men du kan också välja 1, 14, 30, 60 och 90 karensdagar. Skillnaden i egenavgifter är marginella för den som har 1 dag jämfört med den som har 7 dagars karens och tjänas snabbt in om man som företagare blir sjuk. Självklart kan det också löna sig att välja 90 dagars karens – det minskar ju dina egenavgifter – men om du blir sjuk står du också utan ersättning i hela 90 dagar. (På den del av inkomsten (tjänst och näringsverksamhet) som överstiger 7,5 prisbasbelopp (341 250 kr år 2018) räknas procentsatsen alltid efter 7 karensdagar.)

Du ändrar dina karensdagar genom Försäkringskassan. Värt att nämnas är att om du väljer en kortare karenstid så gäller den inte för sjukdomar som du varit hemma från ditt arbete för de senaste två åren (vanliga sjukdomar som förkylning och magsjuka räknas normalt inte). Ändringen börjar gälla efter en uppsägningstid, vilken är lika lång som det antal dagar din karens förkortas. Om du närmar dig 55 år är det absolut dags att fundera över detta, för när du väl är 55 år kan du inte längre ändra till en kortare karenstid.,