Se över F-skatten

Utgångspunkten är att vi alla ska betala rätt skatt, varken mer eller mindre. Därför bör du några gånger under året kontrollera att du debiteras rätt preliminärskatt. I början av varje år är Skatteverket skyldig att bestämma hur mycket preliminärskatt du ska betala och om du inte lämnat in en preliminär inkomstdeklaration kommer beräkningen grunda sig på den senaste slutliga skatten som sedan räknas upp. Men det är ju inte säkert att du kommer ha högre inkomster under 2018 och då bör du lämna in en preliminär inkomstdeklaration för att debiteras rätt preliminärskatt. 

Anledningen till att du bör kolla över preliminärskatten några gånger per år är dels att du är skyldig att lämna en preliminär inkomstdeklaration om du tror att din slutliga skatt kommer att bli högre än din preliminärskatt (med ca 30%). Dels för att du inte ska betala mer preliminärskatt än den slutliga skatten. Om du tror att din slutliga skatt kommer understiga preliminärskatten är det bättre att använda pengarna för att utveckla verksamheten än att låta dem ligga på skattekontot. Särskilt som det numer inte är särskilt hög ränta på skattekontot.