ROT-arbeten

Numer kan du få ROT-avdrag med 30 % av arbetskostnaden (max 50 000 kr) vid ROT-arbeten
som renovering, byte av fönster, målning, mm. Det kräver en inkomst på minst ca 166 000 kr,
men tänk på att skattereduktionen för ROT (och RUT) kommer i slutet av avräkningsordningen
bland skattereduktionerna. Om den slutliga skatten blir lägre än de totala skattereduktionerna,
innebär detta att en del av avdraget inte kommer att kunna utnyttjas.

Om du redan nu vet att du inte kommer att komma upp till en nödvändig inkomst (eller snarare
inte betala tillräckligt med skatt) kan det vara en idé att antingen skjuta lite på ROT-arbetet eller
att försöka förhandla med hantverkaren om att betala efter årsskiftet. Att redan nu ge en sådan
lång betalningsfrist fungerar antagligen inte, men under sen höst/tidig vinter kanske det kan
bli aktuellt. (Det förutsätter ju också att du kommer att höja din inkomst under nästa år för att
kunna utnyttja ROT-avdraget då.)

Att få preliminär skattereduktion för ROT-avdraget, trots att du vet att du inte kommer att ha
tillräckligt med skatt att avräkna ROT-avdraget mot, kan ibland vara en bra idé. Det blir som ett
räntefritt lån, så länge du betalar din restskatt innan kostnadsränta börjar ticka under första
delen av nästa år.