Förtydliga affärsmodellen och sambanden för medarbetarna 

Många medarbetare har större förståelse för affärsmässiga samband om de får en budgetmodell med tydlig koppling till deras verksamhet. Fundera på vad det är som driver värde i organisationen. Vilka är era intäkts- och kostnadsdrivare? En drivarbaserad budget fungerar även bättre som löpande styrinstrument än en kontobaserad budget utan logiska samband. Om man dessutom delar upp budgeten i påverkbara och ej påverkbara poster blir det ännu tydligare för medarbetarna vad de ska fokusera på.  

Tänk på det här när ni finslipar er budgetmodell: 

  • Vilka är de viktigaste intäkts- och kostnadsdrivarna i er verksamhet? 
  • Vilka logiska samband finns mellan budgetens olika delar? 
  • Fungerar budgeten som styrinstrument i den löpande verksamheten?