Snabba upp budgetprocessen och höj värdet i organisationen 

En utmaning med många budgetprocesser är att de uppfattas som tidskrävande och att budgeten ibland är inaktuell när den är klar. Därför är det bra att fundera på hur budgetprocessen kan göras smidigare och mer värdefull genom att exempelvis: 

  • Automatisera hantering av stora datamängder och beräkningsmodeller 
  • Använda ett processverktyg som fördelar arbetsuppgifter, sätter deadlines och skickar ut påminnelser till användarna så att ni undviker administrativa flaskhalsar 
  • Minimera administrativa uppgifter för att sammanställa budgetunderlag och kommunicera med användarna 
  • Använda verktyg för underhåll av data för att ta fram automatiserade budgetförslag baserat på historik åt användarna 
  • Höja värdet av budgetprocessen genom att från början ha en strategi för hur budgeten ska användas tillsammans med kommande prognoser 
Bildresultat för budgetprocessen