Involvera medarbetarna i budgetprocessen med tydliga mål och nyckeltal 

Oavsett vilken planeringsprocess ni väljer är det viktigt att involvera medarbetarna för att skapa engagemang och ansvar för att resultaten uppnås. Om det redan i budgetprocessen blir tydligt hur organisationens mål bryts ner på mätetal och nyckeltal på olika nivåer blir det tydligt för medarbetarna hur deras arbete påverkar helheten vilket oftast bidrar till bättre resultat. Använd därför helst en lösning som erbjuder funktioner för såväl budget och prognos som rapportering och analys i ett och samma system. Det ökar förståelsen och leder till en roligare och mer meningsfull budgetprocess 

Bildresultat för medarbetarna