Nu är det många av våra kunder som planerar säljkonferens/kickoff.

Möjligheter -  Vi rekommenderar att ni jobbar med möjligheterna på säljkonferensen.
En säljkonferens är ofta relativt kort och risken med att jobba med hinder är att ni inte
hinner vända gruppen till att se lösningen. Att lösa hinder passar bättre under längre
förändringsprojekt med löpande dialog.