Nu är det många av våra kunder som planerar säljkonferens/kickoff.

Synergier -  Den största möjligheten i företag med fler avdelningar/bolag är synergier i form av korsförsäljning, man säljer sina tjänster till en annan avdelnings kund. Korsförsäljning kan i praktiken vara svårt att få till om man inte känner och litar på varandra. Jobba därför med att öka kunskapen mellan de olika avdelningarnas/bolagens erbjudanden och framför allt med att få dem som har bäst synergier att lära känna varandra. Tänk på det när ni gör gruppindelningar o.s.v. Tänk också på att det är alltid bäst att ta första steget, börja med att ge något istället för att börja med att begära något.