Alla chefer måste förstå IT
I vår nya digitala vardag måste varje ledare förstå hur olika IT-val kommer att påverka den egna
verksamheten, marknaden, kunderna och leverantörerna. Det räcker inte längre att anförtro
IT till en särskild avdelning eller befattning. I en digitaliserad värld kommer förståelsen för IT att
vara en förutsättning för att leda, oavsett om du är högsta chef, mellanchef eller teamledare.
Du har helt enkelt inget val.

Precis som CIO / IT-chefer måste lära sig verksamheten för att undvika att sluta sina dagar som 
IT-vaktmästare, så förväntas det att du kan diskutera IT möjligheter med dina IT-kunniga chefer
och medarbetare. Du måste förstå vad olika IT-alternativ innebär för ditt eget företag på kort
och lång sikt.

Ingen förväntar sig att du ska lära dig programmering eller förstå alla tekniska termer. Men du
måste kunna tillräckligt mycket om IT och förstå IT-trender, vilka IT-alternativ som finns och
hur dessa kan påverka din marknad, dina kunder och din egen verksamhet.

När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt
uppsatta mål.