När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt uppsatta mål.

5 TIPS FÖR LEDARE SOM SKA DIGITALISERA SIN VERKSAMHET.

När ditt företag digitaliseras, är det inte bara tekniken som förändras – alla delar av din verksamhet berörs. Det är först och främst en kulturell och organisatorisk transformation, där digital teknik är katalysatorn. Det är också en av de största ledarutmaningarna inom överskådlig framtid.

Digitaliseringsvågen kommer allt närmare de flesta av oss. Enligt experter är nya spelare redan på väg med full fart in i praktiskt taget alla branscher, inklusive din. Dessa nykomlingar utnyttjar tekniken för att tillgodose ett behov på marknaden via digitala lösningar bättre, snabbare och billigare än du. Budskapet är lika enkelt som det är brutalt; För att överleva, finns det ingen återvändo. Digitalisera eller dö.

Men den starka digitaliseringstillväxten, med ökad användning av robotteknik och artificiell intelligens (AI), medför också stora utmaningar för dagens chefer. Morgondagens marknad kommer att se mycket annorlunda ut jämfört med idag;  hela industrier blir ”disrupterade”,  heldigitaliserade värdekedjor, globala konkurrenter och kompetenskrav som flera av dagens anställda inte har. Det är stora förändringar på gång, och bara de bästa kommer att överleva.

Vad betyder detta för dig som ledare och hur kan du på bästa sätt förbereda dig för dessa stora förändringar som kommer? Här är 5 områden som det kan vara värt att titta närmare på.