Chefer behöver anställda som kan både IT och affären
IT är inte längre en isolerad del av verksamheten, med egen IT-personal, utan en del av själva företaget. Organisationer kommer i allt högre grad att behöva medarbetare som har relevant IT-kunskap i kombination med kunskap om bolagets strategi, processer och tillhörande affärssystem. Anställda som förstår hur IT påverkar såväl hela branschen som deras eget företag. Detta gäller både chefer och medarbetare.

När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt uppsatta mål.