Robotar och AI blir ledarens nya supportrar
Robotik och artificiell intelligens (AI) är fortfarande i sin linda, men vi kan redan nu se konturerna
av vilken enorm inverkan detta kommer att ha på företagen oavsett storlek, bransch och geografi.
Chefer på alla nivåer måste anpassa sig till en värld med ständigt smartare maskiner. De största
förändringarna i din verksamhet kommer som en följd av programvarurobotar i kombination med AI.
Tekniken har faktiskt kommit så långt att de inte längre enbart kan ersätta mekaniska rutinuppgifter
i näringslivet. Snart kommer de också att ta över många av de administrativa uppgifterna som stjäl
en hel del tid från dagens ledare. Och de gör allt snabbare, bättre och billigare. Kompetenta chefer
inser att robotar och AI kommer att bli deras bästa supportrar i framtiden, och de kommer att
anpassa sin verksamhet därefter.

När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt
uppsatta mål.