Big Data. Ledare behöver korrekt data för att fatta rätt beslut
Big Data är den term vi använder för att förklara den ökande mängden digital data, både ostrukturerad och strukturerad, som finns tillgänglig i tabeller eller databaser på de flesta företag. Uppgifter kan fås från t ex sociala medier, kameror, bilddatabaser, produktspårning, satellitbilder, trafikoptimering, seismiska data eller kunddatabaser.

Ett viktigt mål med Big Data att kunna fatta bättre beslut baserat på information som företaget har redan tillgång till sina egna datakällor. Tillgång till Big Data möjliggör att en stor grupp av icke-rutinmässiga, kognitiva uppgifter blir automatiserade. Användningen av Big Data har en annan klar fördel: avsaknad av mänskliga fördomar. Ledare behöver rätt data för att fatta rätt beslut.

När de många medarbetarna tycker det blir roligare att gå till jobbet kommer ni lyckas med högt uppsatta mål.