Ledare måste fokusera på att etablera en förändringskultur
Digitalisering av företag beskrivs alltför ofta som en process där man integrerar bättre och modernare teknik i den dagliga verksamheten. Men digitalisering är mycket mer än att införa  det senaste på teknikfronten. När ditt företag digitaliseras, är det inte tekniken som förändras, det är hela ditt företag. Det är främst en kulturell och organisatorisk omvandling där digital teknik är katalysatorn.

Den största utmaningen för ledare kommer att bli att etablera och främja en dynamisk och anpassningsbar organisation – en kultur som är redo att omfamna den nya digitala vardagen. I en digital framtid kommer det inte att finnas utrymme för företag som inte snabbt anpassa sig till nya marknadstrender, förändrade kundbehov eller möta och utmana nya digitala tjänster från konkurrenter.