Mångfald skapar bättre beslut

”Jag tror på mångfald i en grupp. För ju mer dynamik i en grupp och ju fler som tänker
annorlunda, desto längre utanför sin komfortzon kommer individerna i gruppen att hamna.
Och då tror jag att man fattar bättre, mer kvalificerade och kvalitetssäkrade beslut.”