Fatta hellre ett felaktigt beslut, än inget alls

”Jag är uppvuxen i en produktionsvärld (25 år på Volvo, Di:s anm.) och i produktion
tvingas man fatta väldigt snabba beslut när det kommer en bil var 45:e sekund.
Då kan man inte säga att ’jag har en lucka för det här beslutet i min kalender om
tre veckor’. Utan man tar beslutet på den informationsmängd man har.
Så min inställning är att man hellre tar ett beslut, även om det är fel, än inget beslut alls.”