Börja ett nytt jobb med att lyssna

”Som ny kommer man med förutfattade meningar och massor av saker som inte är lämpliga 
att sprida innan man har bildat sig en uppfattning. Därför börjar jag alltid en månad innan jag
tillträder som vd, och under den tiden pressar jag in allt. Möten med kunder, investerare,
medarbetare. Det gör att jag efter fyra veckor är beredd att ge en personlig reflektion över
vad som är bra och vad som behöver förbättras.”